Kancelář rektora

Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 004
Fax: +420 545 211 128
E-mail: rektor@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný
Další informace: Zaměstnanci