Mezi základní úkoly pracovníků archivu patří i práce z dějin univerzity, jednotlivých vědních oborů v ní zastoupených a významných osobností v nich profilovaných.

Výsledky jejich práce jsou publikovány jak v samostatných publikacích, tak i formou příspěvků v odborném tisku (sborníky konferencí a seminářů).

Přehled pubkací v posledních letech

  • MIKOVCOVÁ, Alena: Kapitoly poválečných dějin Vysoké školy zemědělské v Brně, in: Východočeské listy historické 27/2010, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2010, s. 64-84, ISBN 978-80-7405-104-3.
  • MIKOVCOVÁ, Alena, ŠIMEČEK, Bohumil: Restaurování památníků Lesnického Slavína z fondu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, XIV. seminář restaurátorů a historiků Brno 2009, Praha 2012, Národní archiv, s. 36-42, ISBN 978-80-7469-007-5.
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Historie Mendelovy univerzity v Brně v datech a obrazech 1919-2014, Mendelova univerzita v Brně, 2014, ISBN 978-80-7509-6, 198s.
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Letopisy MENDELU, dostupné z http://mendelu.cz/25084-
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Archivy a archiválie vysokých škol zemědělských, in: Sborník z 16. Konference archivářů České republiky Archivy, člověk a krajina, Poděbrady, 7. - 9. dubna 2015, Praha, 2016, s. 58-71, ISBN 978-80-88223-00-9.