• České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války
  MIKOVCOVÁ, Alena: K vývoji Vysoké školy zemědělské v Brně v době okupace", Uherské Hradiště, 17. - 18. 4. 1996
 • Zemědělství na rozcestí
  MIKOVCOVÁ, Alena: Přínos Vysoké školy zemědělské v Brně k poválečné obnově zemědělství a lesnictví v letech 1945 – 1948, Uherské Hradiště, 22. - 24. 9. 1998
 • Věda v českých zemích za druhé světové války
  MIKOVCOVÁ, Alena Brněnská Vysoká škola zemědělská jako fungující organismus za okupace, Praha, 22. - 23. 9.1998
 • Věda v Československu 1945 – 1953
  MIKOVCOVÁ, Alena: Dvouletý plán zemědělského a lesnického výzkumnictví a vysoké školy (1947-1948), Praha, 18. – 19. 11. 1998
 • Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století
  MIKOVCOVÁ, Alena: Spolkový život agrárních akademiků v době meziválečné, Uherské Hradiště, 17. - 18. 5. 2000
 • Věda v Československu v letech 1953 – 1963
  MIKOVCOVÁ, Alena: Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k ČSAZV a ČSAV (1953 - 1963), Praha, 23. - 24. 11. 1999
 • Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970)
  MIKOVCOVÁ, Alena: Budování vědeckovýzkumné základny na vysokých školách zemědělských v 2. polovině 60. let, Praha, 22. - 23. 11. 2000
 • Maturity a přijímací zkoušky na vysokých školách v období 1850-1950
  MIKOVCOVÁ, Alena: Přijímací zkoušky na Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919-1950, Praha 17. 1. 2001
 • Působení Rockefellerovy nadace v Československu
  MIKOVCOVÁ, Alena: Účast Československa na badatelských stipendiích Rockefellerovy nadace v oboru zemědělství, Praha, 7. 3. 2001
 • 5. Mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny
  MIKOVCOVÁ, Alena:  Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat a zvěrolékařství na Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919 – 1952, Hradec Králové, 26. - 29. 6. 2001
 • Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století
  MIKOVCOVÁ, Alena: Zemědělské družstevnictví a Vysoká škola zemědělská v Brně (1919 - 1949), Uherské Hradiště, 15. - 16. 5. 2002
 • Česká a polská věda: setkání a paralely, seminář k česko-polským vědeckým stykům v 19. a 20. století
  MIKOVCOVÁ, Alena: Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné, Praha, 26. 9. 2001
 • Věda v Československu v období normalizace (1970 - 1975)
  MIKOVCOVÁ, Alena: Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu brněnského vysokého školství na začátku normalizace, Praha, 21. - 22. 11. 2001
 • Position of National Languages in Education System and Science of the Habsburg monarchy 1867 - 1918 , Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867 - 1918"
  MIKOVCOVÁ, Alena: Zemědělské vysoké školství v letech 1867 – 1918, Praha, 18. - 19. 11. 2002
 • 6. Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny
  MIKOVCOVÁ, Alena: Fyziologie domácích zvířat na Vysoké školy zemědělské v Brně letech 1919 – 1939, Košice, 25.6. - 26. 6. 2003
 • Women Scholars and Institutions
  MIKOVCOVÁ, Alena: Phenomenon Woman at the Faculties of Forestry in Czech Countries in the 20th Century, Prague, 8. - 11. 6. 2003
 • Věda v exilu. Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslovakei als Kreuzweg 1918-1989
  MIKOVCOVÁ, Alena: Russische und ukrainische Wissenschaftler an der Hochschule für Landwirtschaft in Brünn, Praha 11. - 12. 11. 2003
 • Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. Století
  MIKOVCOVÁ, Alena: Podíl Vysoké školy zemědělské v Brně na rozvoji zemědělského pokroku v meziválečném Československu, Uherské Hradiště, 19. - 20. 5. 2004
 • Historie vinařství na Moravě
  MIKOVCOVÁ, Alena: Výuka vinařství na Vysoké škole zemědělské v Brně a zemské ústavy, Brno - Slavkov, 16. - 17. 9. 2004
 • Kolokvium Velmožové vědy? Osobnosti českých přírodních věd mezi bádáním a ideologií v 50. a 60. letech 20. Století
  MIKOVCOVÁ, Alena: Osobnosti Vysoké školy zemědělské v Brně a mičurinská agrobiologie (50. léta 20. století), Praha, 6. 12. 2004
 • Věda a armáda, věda a válka 1914-2004
  MIKOVCOVÁ, Alena: Vědecká práce na brněnských vysokých školách za 2. světové války, Praha, 24. - 25. 11.2004
 • Paměti a vzpomínky jako historický pramen
  MIKOVCOVÁ, Alena: Deníky versus paměti rektora Vysoké školy zemědělské v Brně prof. Rudolfa Haši (1939 - 1945), Praha, 20. - 21. 10. 2004
 • Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945
  MIKOVCOVÁ, Alena: Kapitoly poválečných dějin Vysoké školy zemědělské v Brně, Hradec Králové, 14. – 15. 10. 2009
 • XIV. seminář restaurátorů a historiků Brno 2009
  MIKOVCOVÁ, Alena -ŠIMEČEK, Bohumil: Restaurování památníků Lesnického Slavína z fondu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno, 29. 9. – 2. 10. 2009
 • Brněnský listopad
  MIKOVCOVÁ, Alena: „Sametová revoluce“ 1989 a Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno, 17. 11. 2009
 • Archivy školám, archiváři učitelům
  MIKOVCOVÁ, Alena: Archiv Mendelovy univerzity v Brně aneb archivní inspirace pro školy, Praha, 4. - 5. 11. 2014
 • 16. konference archivářů České republiky - Archivy, člověk a krajina
  MIKOVCOVÁ, Alena: Archivy a archiválie vysokých škol zemědělských, Poděbrady, 7. - 9. 4. 2015