Provoz badatelny

9. 9. 2020 -


Informace o provozu badatelny Univerzitního archivu MENDELU 

 

1) Badatelna archivu je otevřena v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00.

 

2) Studium bude umožněno jen na základě žádosti adresované na e-mail: archiv@mendelu.cz 

V žádosti uveďte téma studia/archiválie, které hodláte studovat, datum a časové rozmezí plánované návštěvy, které bude zpětně potvrzeno.

Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit archivní materiál na navrhovaný termín.

Vše bude prováděno tak, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.

 

3) Podmínkou vstupu do badatelny jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (rouška).

 

4) Po prostudování budou archiválie uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je bude moci studovat další žadatel.

 

Pro více informací o aktuální situaci na Mendelově univerzitě a pohybu v jejím areálu sledujte internetové stránky univerzity  http://mendelu.cz/koronavirus