Skenování závěrečných prací

14. 10. 2020 -

Možnost oskenování/nafocení potřebných částí bakalářských, diplomových, dizertačních, habilitačních prací a výzkumných zpráv pro studenty...


Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v ČR a omezení osobní přítomnosti studentů na univerzitě (více informací na http://mendelu.cz/koronavirus )nabízí Univerzitní archiv MENDELU pro studenty možnost oskenování/nafocení potřebných částí bakalářských, diplomových, dizertačních, habilitačních prací a výzkumných zpráv, které jsou uloženy v depozitáři univerzitního archivu.

V případě zájmu pošlete žádost na emailovou adresu archiv@mendelu.cz, ve které uveďte název závěrečné práce a její signaturu. Následně Vám bude zaslán obsah práce a poté dle domluvy budou oskenovány/nafoceny potřebné stránky.

Upozorňujeme, že v případě studia vícero závěrečných prací nemusí být z časových možností univerzitního archivu žádosti vyhověno a bude nutné si domluvit prezenční návštěvu badatelny.