Osvobození od poplatků za služby Univerzitního archivu pro osoby postižené tornádem dne 24. 6. 2021 na jižní Moravě

19. 7. 2021 -

Osvobození od poplatků za vyhotovení dokumentů pro osoby postižené tornádem na jižní Moravě....


Univerzitní archiv MENDELU se také rozhodl pomoci osobám, které byly postiženy tornádem dne 24. 6. 2021 na jižní Moravě a to tím, že tyto osoby budou osvobozeny od poplatků za služby archivu. Jedná se především o vyhotovování dokladů, tj. druhopisů diplomů, dodatků k diplomům, vysvědčení, osvědčení, výpisů zkoušek, potvrzení o studiu, sylabů předmětů a ověření vzdělaní, které mohly být při této přírodní katastrofě zničeny. 

Formulář pro osvobození od poplatků, naleznete ZDE a předkládáte jej spolu se žádosti o konkrétní dokument.