Univerzitní archiv vyhotovuje

  • potvrzení o studiu,
  • výpisy o vykonaných zkouškách,
  • výpisy učebních plánů,
  • opisy charakteristik jednotlivých předmětů,
  • ověření vzdělání,
  • druhopisy studijních dokladů (diplomy a dodatky k nim, vysvědčení) a
  • vydává podklady pro úřední uznání rovnocennosti vzdělání.

 

Žádost o vyhotovení dokladu lze zasílat písemně poštou nebo elektronicky (prostřednictvím ISDS, případně emailem elektronicky podepsané) spolu s vyplněným formulářem na adresu uvedenou v záložce „Kontakty.“

Vyhotovené doklady jsou zasílány na korespondenční adresu uvedenou v žádosti (popř. prostřednictvím ISDS; emailem eletronicky podepsané). Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit v archivu (viz „Kontakty). I v tomto případě je třeba vyplnit platnou korespondenční adresu.

Potvrzení o zaměstnání na univerzitě a jejích právních předchůdcích nevyřizuje archiv, nýbrž personální a sociální oddělení.

Související dokumenty

Poplatky spojené s vyhotovením