Univerzitní archiv vyhotovuje

 • potvrzení o studiu,
 • výpisy o vykonaných zkouškách,
 • výpisy učebních plánů,
 • opisy charakteristik jednotlivých předmětů,
 • ověření vzdělání,
 • druhopisy studijních dokladů (diplomy a dodatky k nim, vysvědčení) a
 • vydává podklady pro úřední uznání rovnocennosti vzdělání.

 

Žádost o vyhotovení dokladu lze zasílat písemně poštou nebo elektronicky (prostřednictvím ISDS, případně emailem elektronicky podepsané) spolu s vyplněným formulářem na adresu uvedenou v záložce „Kontakty.“

Vyhotovené doklady jsou zasílány na korespondenční adresu uvedenou v žádosti (popř. prostřednictvím ISDS; emailem eletronicky podepsané). Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit v archivu (viz „Kontakty). I v tomto případě je třeba vyplnit platnou korespondenční adresu.

Potvrzení o zaměstnání na univerzitě a jejích právních předchůdcích nevyřizuje archiv, nýbrž personální a sociální oddělení.

Související dokumenty

Poplatky spojené s vyhotovením 

 • Služby archivu uvedeny výše jsou zpoplatněny a to dle nařízení rektora č. 14/2022 Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby
  • Potvrzení o studiu 100 kč
  • Druhopisy studijních dokladů (diplomy, dodatky, vysvědčení) a jejich ověření 500 Kč
  • Výpis o vykonaných zkouškách 100 Kč za každou započatou stranu