Univerzitní archiv je vděčný dárcům za jednotlivé archivní dokumenty, archivní celky či osobní archivy, které se rozhodli věnovat univerzitě. Vítá rovněž předávání nalezených dokumentů do archivu.

Digitalizované dokumenty (fotografie, listinné dokumenty) lze archivu zaslat i elektronicky prostřednictvím formuláře níže.

K doplňujícím informacím je třeba uvést, že dokumenty jsou určeny univerzitnímu archivu.

Archiv se rovněž obrací se na všechny, kdo jsou ochotni zapůjčit své fotografie a dokumenty vztahující se k historii univerzity a její akademické obce. Po provedení digitalizace budou dokumenty vlastníkům v pořádku a včas vráceny.

Archivu lze také věnovat vlastní vzpomínky na léta strávená na univerzitě, včetně vzpomínek na své vyučující a kolegy.

Ke komunikaci lze využít záložku „Kontakty.“

Formulář pro odeslání fotografie

Velikost odesílané fotografie musí být maximálně 7 MB a musí být ve formátu JPG (JPEG).

Souhlasím s publikováním fotografie na www.mendelu.cz

  

* povinné údaje

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát