Univerzitní archiv

 

Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do archivní sítě ČR.

Po úspěšném akreditačním řízení udělilo Ministerstvo vnitra univerzitnímu archivu svým rozhodnutím ze dne 6.2.2012 akreditaci pro výkon působnosti veřejného specializovaného Archivu Mendelovy univerzity v Brně.

Univerzitní archiv je součástí rektorátu a organizačně  je začleněn do Oddělení spisové a archivní služby a podatelna. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

 

 

Obnovení provozu badatelny Univerzitního archivu Mendelovy univerzity

Standardní provoz v badatelně archivu bude obnoven od pondělí (4. 5. 2020), a to za následujících podmínek:

1) Badatelna archivu je od 4. 5. 2020 otevřena v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00.

2) Studium bude umožněno jen na základě žádosti adresované na e-mail: archiv@mendelu.cz

V žádosti bude uvedeno (kromě identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí plánované návštěvy, které bude zpětně potvrzeno. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit archivní materiál na navrhovaný termín.

Vše bude prováděno tak, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.

3) Podmínkou vstupu do badatelny jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (rouška).

4) Po prostudování budou archiválie uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je bude moci studovat další žadatel.