Žádost o vystavení potvrzení o studiu/duplikátu diplomu/výpisu zkoušek/sylabů předmětů apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát