Vystavení potvrzení o studiu/duplikátu diplomu/duplikátu dodatku k diplomu/ duplikátu vysvědčení o státní zkoušce/výpisu zkoušek 

Jak postupovat?

1. Je potřeba vyplnit elektronický FORMULÁŘ, který kliknutím na tlačítko "odeslat" zašlete Univerzitnímu archivu k zpracování. 

2. Podle nařízení rektora č. 4/2024 Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby je vystavení dokumentů zpoplatěno:

  • potvrzení o studiu 150 Kč
  • duplikát diplomu 600 Kč
  • duplikát vysvědčení o státní zkoušce/ duplikát dodatku k diplomu 600 Kč 
  • výpis zkoušek 150 Kč za každou započatou stranu 

3. Po přijetí žádosti zašleme na Váš email výzvu k úhradě poplatku na bankovní účet univerzity. V případě osobního vyzvednutí dokumentu v Univerzitním archivu je možné částku uhradit při převzetí. 

4. Po zaplacení poplatku Vám vyhotovený dokument můžeme zaslat na email podespaný elektronickým podpisem, do datové schránky, nebo poštou. Také je možné osobní vyzvednutí v Univerzitním archivu po  předchozí domluvě.

5. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne přijetí.

 

 

 

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát