Univerzitní archiv

 

Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do archivní sítě ČR.

Po úspěšném akreditačním řízení udělilo Ministerstvo vnitra univerzitnímu archivu svým rozhodnutím ze dne 6.2.2012 akreditaci pro výkon působnosti veřejného specializovaného Archivu Mendelovy univerzity v Brně.

Univerzitní archiv je součástí rektorátu a organizačně  je začleněn do Oddělení spisové a archivní služby a podatelna. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

 

 

5. 12. 2022

Badatelna Univerzitního archivu bude během vánočních svátků, tj. v období od 27. 12. 2022 do 31. 12. 2022, uzavřena.


12. 8. 2022 - Mgr. Bc. Pavel Zálešák, Mgr. Bc. Nikola Faltýnková

Diplom PhDr.

Vzácná akvizice diplomů profesora Bubáka nás přiměla k tomu napsat pár slov o profesorovi i k tomuto jedinečnému nálezu. V první řadě děkujeme dárcům dokumentů, kteří se na univerzitu sami obrátili a přispěli k obohacení jejího dědictví. Profesor Bubák byl nejen prvním rektorem Vysoké školy zemědělské, předchůdkyně dnešní Mendelovy univerzity v Brně, uznávaným vědcem v oboru fytopatologie a mykologie a pedagogem, ale také například otcem sedmi dětí.