Univerzitní archiv

 

Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do archivní sítě ČR.

Po úspěšném akreditačním řízení udělilo Ministerstvo vnitra univerzitnímu archivu svým rozhodnutím ze dne 6.2.2012 akreditaci pro výkon působnosti veřejného specializovaného Archivu Mendelovy univerzity v Brně.

Univerzitní archiv je součástí rektorátu a organizačně  je začleněn do Oddělení spisové a archivní služby a podatelna. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

 

 

27. 5. 2021

Otevření badatelny Univerzitního archivu Mendelovy univerzity...


14. 4. 2021

Uzavření badatelny pro veřejnost ....


26. 10. 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace (ochrana obyvatel proti virovému onemocnění Covid-19) a platných mimořádných opatření je badatelna Univerzitního archivu Mendelovy univerzity pro veřejnost od pondělí 26. října 2020 do odvolání uzavřena. Se svými badatelskými dotazy...