• Prostory archivu jsou do odvolání uzavřeny z důvodu šíření koronavirové nákazy. V případě potřeby kontaktujte pracovníky archivu mailem na adresu archiv@mendelu.cz nebo tel. +420 545 132 831
  • Pro studijní potřeby je možné požádat o nahlédnutí do diplomových prací, které jsou podle knihovního katalogu uloženy v univerzitním archivu. Žádost pošlete na mail archiv@mendelu.cz
  • Pro více informací sledujte internetové stránky univerzity  http://mendelu.cz/koronavirus

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát