Standardní provoz v badatelně archivu bude obnoven od pondělí (4. 5. 2020), a to za následujících podmínek:

1) Badatelna archivu je od 4. 5. 2020 otevřena v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00.

2) Studium bude umožněno jen na základě žádosti adresované na e-mail: archiv@mendelu.cz

V žádosti bude uvedeno (kromě identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí plánované návštěvy, které bude zpětně potvrzeno. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit archivní materiál na navrhovaný termín.

Vše bude prováděno tak, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.

3) Podmínkou vstupu do badatelny jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (rouška).

4) Po prostudování budou archiválie uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je bude moci studovat další žadatel.

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát