Univerzitní archiv

 

Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do soustavy archivů ČR.

Po úspěšném akreditačním řízení udělilo Ministerstvo vnitra univerzitnímu archivu svým rozhodnutím ze dne 6.2.2012 akreditaci pro výkon působnosti veřejného specializovaného Archivu Mendelovy univerzity.

Univerzitní archiv je součástí rektorátu a organizačně  je začleněn do kancléřství. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

 

Aktuality

Oznamujeme, že letní provoz univerzitního archivu bude odvozen z čerpání dovolené zaměstnanců. Žádáme proto badatele a zájemce o další služby archivu, aby si zavčas e-mailem nebo telefonicky dohodli svoji návštěvu.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto.

Kontakty:

e-mail: archiv@mendelu.cz

telefon: +420 545 132 831