Univerzitní archiv

 

Archiv byl zřízen v roce 1995 jako pracoviště s celouniverzitní působností s charakterem podnikového archivu. Toto postavení archiv ztratil zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neboť podnikové archivy nebyly pojaty do archivní sítě ČR.

Po úspěšném akreditačním řízení udělilo Ministerstvo vnitra univerzitnímu archivu svým rozhodnutím ze dne 6.2.2012 akreditaci pro výkon působnosti veřejného specializovaného Archivu Mendelovy univerzity v Brně.

Univerzitní archiv je součástí rektorátu a organizačně  je začleněn do Oddělení spisové a archivní služby a podatelna. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.

 

Prostory archivu jsou do odvolání uzavřeny z důvodu šíření koronavirové nákazy. V případě potřeby kontaktujte pracovníky archivu mailem na adresu archiv@mendelu.cz nebo tel. +420 545 132 831

 

 Pro studijní potřeby je možné požádat o nahlédnutí do diplomových prací, které jsou podle knihovního katalogu uloženy v univerzitním archivu. Žádost pošlete na mail archiv@mendelu.cz