Univerzitní archiv provádí retrospektivní odborné a historiografické rešerše a rešerše správní.

Rešerše se vyhotovují na základě žádosti.

Žádost o vyhotovení dokladu lze zasílat písemně poštou nebo elektronicky spolu s vyplněným formulářem na adresu uvedenou v záložce Kontakty“.

Vyhotovené doklady jsou zasílány na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit v archivu (viz záložka „Kontakty). I v tomto případě je třeba vyplnit platnou korespondenční adresu.

Související dokumenty

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát