Knihovna archivu má charakter dílčí knihovny a je součástí ústřední knihovny univerzity. V současnosti sestává z 356 knih a periodik. Mimo periodika vydávaná univerzitou, jsou publikace knihovny zaměřeny na dějiny vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí zemědělsko-lesnických a biologických věd.

Provoz dílčí knihovny se řídí vnitřními předpisy univerzity (Knihovní řád, Vedení dílčích knihoven).

Vyhledávání knih

Vyhledávání knih se provádí prostřednictvím souborného katalogu ústřední knihovny dostupného na adrese katalog.mendelu.cz.

Otevírací doba knihovny archivu

Otevírací doba archivní knihovny je shodná s úředními hodinami archivu:

Pondělí          8:00 – 11:00             13:00 – 15:00

Středa            8:00 – 11:00             13:00 – 15:00

 

Související dokumenty

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát