Účast v projektech 

  • V letech 2000-2004  byla PhDr. Alena Mikovcová spolupracovnicí Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Participuje na projektu výzkumu a vývoje č. LN00A041.
  • Od roku 2007 je PhDr. Alena Mikovcová externí spolupracovnicí Historického ústavu Akademie věd ČR v grantovém projektu GA 404/106/0167 Biografický slovník českých zemí.
  • Od roku 2008 je PhDr. Alena Mikovcová externí spolupracovnicí Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR v grantovém projektu České rady pro oběti nacismu č. 42004 "Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939-1945)".
  • V letech 2007-2009 byla PhDr. Alena Mikovcová členkou autorského kolektivu k vydání tématické publikace "Vysokoškolské statky MZLU v Brně".

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát