Mezi základní úkoly pracovníků archivu patří i práce z dějin univerzity, jednotlivých vědních oborů v ní zastoupených a významných osobností v nich profilovaných.

Výsledky jejich práce jsou publikovány jak v samostatných publikacích, tak i formou příspěvků v odborném tisku (sborníky konferencí a seminářů).

Přehled pubkací v posledních letech

  • MIKOVCOVÁ, Alena: Kapitoly poválečných dějin Vysoké školy zemědělské v Brně. In: Východočeské listy historické 27/2010. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2010, s. 64-84, ISBN 978-80-7405-104-3.
  • MIKOVCOVÁ, Alena, ŠIMEČEK, Bohumil: Restaurování památníků Lesnického Slavína z fondu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, XIV. seminář restaurátorů a historiků Brno 2009. Praha 2012, Národní archiv, s. 36-42, ISBN 978-80-7469-007-5.
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Historie Mendelovy univerzity v Brně v datech a obrazech 1919-2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 198 s. ISBN 978-80-7509-6.
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Letopisy MENDELU, dostupné ZDE 
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Archivy a archiválie vysokých škol zemědělských. In: Sborník z 16. Konference archivářů České republiky Archivy, člověk a krajina, Poděbrady, 7. - 9. dubna 2015. Praha: Česká archivní společnost, z.s., 2016, s. 58-71, ISBN 978-80-88223-00-9.
  • MIKOVCOVÁ, Alena, FAJMAN, Martin, JANEČKOVÁ, Lucie: Století Agronomické fakulty. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, 136 s. ISBN 978-80-7509-655-5.
  • MIKOVCOVÁ, Alena, MARKOVÁ, Tereza, DAVIDOVÁ, Veronika ed.: 100 příběhů MENDELU. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, 250 s. ISBN 978-80-7509-661-6.
  • MIKOVCOVÁ, Alena, MARKOVÁ, Tereza, DAVIDOVÁ, Veronika ed.: 100 tváří MENDELU. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, 213 s. ISBN 978-80-7509-662-3.

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát