Encyklopedie dějin města BrnaPopis projektu

Projekt je zaměřen na postupné elektronické zpracovávání dějin Brna encyklopedickou formou od roku 1091 do současnosti. Jedná se o interaktivní systém navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie (osobnosti, události, ulice, objekty, stavby a areály, školy, fotogalerie). Záznamy doplňuje obrazová dokumentace a přímé propojení na mapu Brna. Vyhledávače umožňují filtrování dat podle různých specifikací včetně sledování záznamů, které se váží k jednotlivým městským částem. Doplňování stávajících dat a vyplňování nových karet realizují autoři průběžně prostřednictvím internetu. Všechny karty obsahují odkazy na prameny a literaturu, z nichž byla data získána. Encyklopedie je rozšiřována rovněž o informace, které jsou získávány přímou elektronickou komunikací na Internetu s uživateli z různých částí naší republiky i ze světa.

Od roku 2011 si encyklopedie vytvořila profil na sociální síti Facebook a zahájila čilou komunikaci se zájemci o dějiny i současnost města Brna.

Současně s tzv. autorskou verzí byla vytvořena uživatelská verze, která byla veřejnosti zpřístupněna od 13. května 2004 při příležitosti 100. výročí založení Muzea města Brna.

Autorský kolektiv

Okruh autorů se vytvářel v letech 2002-2005 via facti a jsou v něm zastoupeni pracovníci brněnských kulturních institucí (Muzeum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena, Archiv města Brna, Moravská galerie, Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna, Národní památkový ústav – Metodické centrum moderní architektury). Autorský kolektiv tvoří rovněž archeologové z o.p.s. ARCHAIA, pracovníci ústavů Masarykovy univerzity a archivů vysokých škol (Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Mendelovy univerzity v Brně) i Archivu bezpečnostních složek Kanice. Vedoucí autorského kolektivu je PhDr. Irena Loskotová, Ph.D, zástupkyně vedoucího Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Grafická podoba encyklopedie byla koncem roku 2004 svěřena profesionálnímu grafickému studiu Černá a fialová.

Význam projektu

V kontextu České republiky je Encyklopedie dějin města Brna ojedinělým průkopnickým počinem, který odsunuje „kamenné“ limity muzeí, galerií, knihoven i archivů. Virtuální zpracování projektu rozšiřuje jeho působnost a dosah za rámec materiálních sbírek, fyzických návštěvníků, stanovené návštěvní doby a geografické polohy instituce. Projekt funguje jako kulturně-informační portál, který současně poskytuje i podklady pro badatelskou činnost. Pro svůj mimořádný kulturně-výchovný a edukativní aspekt získala encyklopedie Cenu Českého výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí) na III. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2004.

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát