Aktivní účast na konferencích v posledních letech

  • Archivy školám, archiváři učitelům
  • MIKOVCOVÁ, Alena: Archiv Mendelovy univerzity v Brně aneb archivní inspirace pro školy, Praha, 4. - 5. 11. 2014
  • 16. konference archivářů České republiky - Archivy, člověk a krajina
    MIKOVCOVÁ, Alena: Archivy a archiválie vysokých škol zemědělských, Poděbrady, 7. - 9. 4. 2015

Potřebuji potvrzení o studiu nebo duplikát